Energia

Energiasektori tuottaa suurimman osan kasvihuonekaasupäästöistä; vuonna 2016 75%. Ilmastovaikutuksia voi vähentää pienentämällä kulutusta ja suuntaamalla sitä uusiutuviin energianlähteisiin.

Kunnan energiankulutus muodostuu

  • kiinteistöjen kuluttamasta energiasta (lämmön, sähkön ja veden kulutus)
  • laitteiden kuluttamasta sähköstä
  • koneiden kuluttamasta energiasta
  • liikkumiseen käytetystä energiasta

Energian säästäminen vaatii sitoutumista

Ilmastovaikutusten kannalta ensisijaista on pyrkiä säästöihin kulutuksessa. Tätä varten tarvitaan kulutuksen kartoitusta ja seurantaa. Tulosten syntyminen vaatii, että kulutuksen seurantaan on mitoitettu työaikaa. Myös etukäteen sovitut, toistuvat mittausviikot tai -päivät tekevät seurannasta säännöllistä. Säästökohteiden etsimiseen sopii esimerkiksi Hinku-kartoitus.

Uusiutuvaa energiaa voi sekä tuottaa että ostaa

Kunta voi hankkia uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa sekä mahdollistaa asukkaille ja yrityksille uusiutuvien lähteiden käyttämisen sekä pientuotantolaitosten perustamisen.

Valtio on sitoutunut luopumaan öljylämmityksestä omissa kiinteistöissään ja kannustaa myös kuntia pyrkimään samaan.

Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa voidaan määritellä rakennusten ulkoasun ja sijoittelun avulla optimaaliset sijainnit esimerkiksi aurinkoenergian potentiaalin sekä tuulisuuden minimoinnin kannalta. Tampereen seudulle on myös tehty uusiutuvan energian kuntakatselmus, jossa arvioidaan uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksia.

Tarjoa tukea asukkaille

Asukkaiden energiansäästötoimia voi tukea esimerkiksi lainaamalla mittareita ja muita välineitä. Tutustu esimerkiksi energiasalkku –malliin, jossa lainataan asukkaille välineitä energiankulutuksen mittaukseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen sekä tietoa energian säästämisen toimenpiteistä.

Jatkuva tiedottaminen on myös tärkeää. Erityisesti nostamalla esille jo toteutettuja säästötoimia sekä energiaratkaisuja tarjoavia yrityksiä tehdään energian säästämisestä konkreettista. Energian säästämisen ja uusiutuviin energiamuotoihin investoimisen taloudelliset hyödyt on myös hyvä pitää esillä.

Kunnalle tukea investointeihin ja kartoituksiin

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt kunta voi saada 20% tukea

energiatehokkuusinvestointiin. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen tekemiseen voi saada tukea 60% kuluista. ESCO-mallissa taas energiansäästöön investoidut kulut katetaan syntyneillä säästöillä ja palveluun sisältyy takuu säästön syntymisestä.

Rakenneviisas
Rakenneviisas Pirkanmaa

Uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus Pirkanmaan ympäristöohjelmassa

Ympäristöohjelman Rakenneviisas-tavoitteeseen on kirjattu, että Pirkanmaalla edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja uusien laitosten syntymistä. Tavoitetta edistetään esimerkiksi selvittämällä uusiutuvien energialähteiden potentiaalia osana kaavoitusta sekä lisäämällä kuluttajien mahdollisuuksia myös myydä tuottamaansa sähköä verkkoon. Lisäksi rakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

Tilastotietojen lähde: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2016. Tilastokeskus 2017.