Pirkanmaan MAHKU

Toimijat ja verkostot Pirkanmaalla

Pirkanmaan ilmastofoorumissa kokoontuvat ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton, kaupunkiseudun sekä Hinku-kuntien edustajat. Foorumissa haetaan tapoja, joilla ilmastotyötä jalkautetaan Pirkanmaalle. Foorumi kokoontuu muutaman kuukauden välein. Mukaan pääsevät Hinkuun liittymisestä kiinnostuneet tahot ottamalla yhteyttä ELY-keskukseen. Yhteystiedot löytyvät näiden sivujen alalaidasta.

Hämeenkyrö liittyi Hinkuun ensimmäisenä Pirkanmaalla. Tampereen kaupunki on sitoutunut ilmastotavoitteisiin ja tekee jatkuvasti omaa, aktiivista työtä. Tampereen kaupunkiseutu on omalta osaltaan sitoutumassa Hinku-tavoitteisiin. Pirkanmaan ELY-keskuksessa ilmastotyötä tehdään vähähiilisyyskoordinaattorin johdolla. ELY-keskuksesta saa neuvoja, tukea sekä koordinointiapua.

Pirkanmaan ympäristöohjelma
Ympäristöviisas Pirkanmaa

Pirkanmaalaista ympäristöpolitiikkaa ohjaa ympäristöohjelma. Pirkanmaan ympäristöohjelmassa hiilineutraalius sisältyy koko ohjelman läpi kulkevaan luonnonvarojen järkevän käyttämisen tavoitteeseen. Toimenpidetasolla hiilineutraalius on nostettu esiin yhdyskuntarakennetta, energiankulutusta sekä liikennettä käsittelevissä osioissa.

Pirkanmaa tavoittelee hiilineutraalisuutta

teepirkanmaastahiilineutraali

Pirkanmaa on ympäristöohjelmassaan sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraalia maakuntaa. Tavoitetta kohti edetään erilaisten hiilineutraaliutta edistävien toimenpiteiden avulla. Erityisesti näistä toimenpiteistä korostuu resurssiviisauden ajattelu. Resurssiviisaassa toiminnassa pyritään tilanteeseen, jossa tuotanto ja talous on sopeutunut luonnon kantokyvyn mukaiseksi. Hiilipäästöjen vähentämisen lisäksi tärkeää on materiaalitehokkuuden ja ravinteiden kierron edistäminen.

Pirkanmaan bio- ja kiertotaloutta esitellään omalla sivustollaan.