Neuvonta

raakku444Neuvonta-sivulle on koottu pirkanmaalaisia tahoja, jotka tarjoavat neuvontaa erilaisissa ympäristöasioissa.

Ekokumppanit Oy, Tampereen kaupunki

Ekokumppanit Oy tarjoaa monipuolista neuvontaa ja asiantuntijatyötä, jonka avulla vastuullinen elämä, valinnat ja toiminta ovat helpompia toteuttaa. Pääkohderyhmänä ovat kuluttajat, mutta osa palveluista on suunnattu asunto-osakeyhtiöille ja julkisille toimijoille, kuten kunnille. Ekokumppanit tarjoaa mm. asumisen, rakentamisen ja remontoinnin sekä materiaalitehokkuuden neuvontapalveluja.

Kunnille tarjottavat palvelut liittyvät kuntien oman vastuullisen toiminnan kehittämiseen ja toisaalta kuntalaisille tarjottaviin palveluihin. Yhteistyömahdollisuuksia löytyy Ekokumppanien toteuttamien hankkeiden ja projektien yhteydessä. Yhteistyö on tärkeä osa projektitoteutusta ja merkitys korostuu jatkossa entisestään.

 • www.ekokumppanit.fi
 • suvi.holm(at)tampere.fi, matti.pollari(at)tampere.fi
 • Ekokumppanit on osa kansallista neuvontaverkostoa, ks. Motiva

Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa ilmastonmuutoksen hillinnän sekä bio- ja kiertotalouden neuvontapalveluja erityisesti materiaalien uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen toteutumiseksi jätehuollossa ja lietteiden hyödyntämisessä. ELY-keskus voi myös olla mukana bio- ja kiertotaloutta edistävissä projekteissa ja verkottamassa toimijoita. ELY-keskuksessa on ympäristöön ja luontoon liittyvän lainsäädännön sekä maankäytön osaamista, mikä voi ennakollisen neuvonnan avulla sujuvoittaa niin maankäytöllisten kuin ympäristölupaprosessien toteutumista. Ympäristöasioiden huomioon ottaminen ajoissa jouduttaa prosessien etenemistä ja bio- ja kiertotalouden toteutumista. Tavoitteena on, että bio- ja kiertotalous, kuten muukin elinkeinotoiminta, toteutetaan ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen ja ympäristön kuormitusta lisäämättä.

 • Aluekehitys- ja vähähiilisyyskoordinaattori Soili Ingelin
 • Biotalouskoordinaattori Emir Bilaletdin
 • Kiertotalouskoordinaattori Johanna Alakerttula
 • www.ely-keskus.fi/pirkanmaa; etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Metsäkeskus, Pirkanmaa

Maatilojen ja maaseudun yrityskiinteistöjen sekä kuntien kiinteistöjen

 • puuperäinen kotimainen energia (hake, pelletti, klapi) ja siihen liittyvä neuvonta,
 • lämpöyrittäminen,
 • lämpökeskukset,
 • metsävaralaskelmat,
 • energiapuupotentiaali ym. asiakasneuvonta (yritykset ja yhteisöt)
 • biokaasu-, aurinko-, tuulienergianeuvonta.

 

 • www.metsakeskus.fi
 • ari.lahteenmaki(at)metsakeskus.fi
 • perttu.ojakoski(at)metsakeskus.fi, puh. 040 673 5006