Muut asiantuntijatahot

Tampereen Sähkölaitos Oy

Biopolttoaineiden hankinta ja logistiikan kehitys

  • www.tampereensahkolaitos.fi
  • Kehitysjohtaja Mika Pekkinen
  • Energiantuotannon kehityspäällikkö Timo Heinonen timo.heinonen(at)sahkolaitos.fi

atomikerrallaanPirkanmaan Jätehuolto Oy

Kuntien omistamana yhtiönä Pirkanmaan Jätehuolto Oy palvelee asiakkaitaan ja yhteiskuntaa edelläkävijöiden joukossa kohti kestävää materiaalitaloutta (kiertotaloutta). Tämä tarkoittaa sitä, että omat prosessimme ja teknologiamme ovat nykyvaatimuksia vastaavia. Yhtiömme on mm. suuri mullan valmistaja ja myyjä. Liiketoimintaa on tarkoitus kehittää ja ottaa mukaan muita soveltuvia jäte-eriä, esimerkiksi tuhkat. Tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä olemme yhteistyössä esimerkiksi LUKEn Parkanon toimipisteen kanssa. Jätteenkäsittelyalueita kehitetään cleantech-alueiksi yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa materiaalien (myös biomateriaalit) hyötykäyttöön erikoistuneiden yritysten yhteistyö (referenssiympäristöt). Ekokumppaneiden kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä neuvonnan ja valistuksen piirissä. Olemme mukana Kyynijärven bio- ja kiertotalouden teollisen ympäristön Eco3-kehittämisessä.

Mietimme jatkuvasti uusia liiketoimintamalleja. Hankkeesta riippuen yhtiö voi tarjota hyvän alustan kokeilla uusia innovaatioita.

Eco3 Kolmenkulman Eco Industrial Park / Verte Oy

Kolmenkulman yritysalueelle logistisesti erinomaiseen sijaintiin on kehittymässä uudenlainen, monialaista bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa synnyttävä ekosysteemi ja kansallinen bio/kiertotalouden kärkihanke. Alue rakentuu Nokian kaupungin Kyynijärven alueelle. Ekosysteemin ydin syntyy toisiaan tukevista liiketoimista, jonka lisäksi alueelliset yritykset, yliopistot sekä julkiset organisaatiot operoivat kokonaisvaltaisessa yhteistyössä erityisesti uusien liiketoimintojen, innovaatioiden, tuotteiden ja palveluiden, kehittämiseksi sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Alueen merkitys yrityksille ja elinkeinokehitykselle on olla referenssien, valmistuksen ja osaamisen näyteikkuna sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille.

Verte Oy toimii Eco3 alueen platform-yrityksenä. Alueella jo toimivia yrityksiä ovat mm. Stena Recycling Oy ja Pirkanmaan jätehuolto Oy. Muita alueen nykyisiä ankkuriyrityksiä tai tulevia toimijoita ovat mm. Leppäkosken Sähkö Oy, Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys, Ecolan Oy sekä Ecomation Oy.

Ankkuriyritysten lisäksi maankäytöstä ja alueelle sijoittumisesta on käynnissä neuvotteluja eräiden  bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian tuotantoon, valmistukseen ja tuotekehitykseen liittyvien yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Neuvotteluja käydään mm. uuden teknologian testaamiseen liittyvän jätevesien puhdistamisen koelaitoksen, aurinkosähkötuotannon, bioenergia- ja polttoainetuotannon ja jalostuksen, biotuotevalmistuksen ja vetyteknologiaan perustuvan tuotannon sijoittumisesta alueelle.

Alueen kehittämisessä kansainvälisellä yhteistyöllä on merkittävä osa. Erityisenä tavoitteena on luoda alueesta vientiin tähtäävien teknologiayritysten demonstraatioalue sekä saada ulkomaisia cleantech- ja bio/kiertotalouden yritysinvestointeja Eco3-alueelle.

Satafood ry

Bioenergiahankkeet, biokaasu

ProAgria Etelä-Suomi ry

Käytännössä lähes kaikki ProAgrian toiminta on luettavissa biotaloudeksi. Meitä on kaikkiaan 155 henkilöä, ja mukana on palveluja yrityksille, julkisyhteisöille maatalousyrittäjille joiden tuotanto perustuu nurmituotantoon, tai vilja- ja erikoiskasvituotantoon, sikatalouteen jne. Mukana on myös vesitaloussuunnittelua, vesialueiden hoitoa, sen suunnittelua, maisemasuunnittelua jne. Näihin sisältyvät johtamis- ja talouspalvelut mukaan lukien tilitoimistopalvelut kuuluvat kuvaan. Palvelualueesta ja tarpeesta riippuen yhteyshenkilöt vaihtelevat, katso tarkemmin ProAgrian sivustolta.

MTK Pirkanmaa

MTK on edunvalvontajärjestö ja maatalous- ja metsäpolitiikan sekä maaseutuyrittäjyyden edellytysten asiantuntijaorganisaatio. MTK Pirkanmaa ei tarjoa varsinaisia biotalouteen liittyviä neuvontapalveluita, vaan viestii biotalouden mahdollisuuksista jäsenistölleen ja etsii eri asioista kiinnostuneita yrittäjiä ja maanomistajia.

MW-Kehitys Oy

MW-Kehitys Oy on Mänttä-Vilppula-kaupungin kehittämisyhtiö, joka tarjoaa palveluitaan alueen yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Biotalouden näkökulmasta tarjoamme yrityksille aiheeseen liittyvää neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Neuvonta ja asiantuntijapalvelut voivat liittyä mm. yrityksen tuote- ja palvelukehitykseen, rahoituskysymyksiin, potentiaalisten asiakkaiden ja pilot-kohteiden hankintaan ja yhteistyö- sekä toimijaverkostojen muodostamiseen. Lisäksi mm. kartoitamme ja selvitämme biotalouteen liittyviä palvelu- ja kehitystarpeita alueellamme, niin yrityksille kuin yhteistyöorganisaatioillekin.

Tampereen kaupunki

Työ- ja elinkeinoministeriön perustaman ja Tekesin rahoittaman Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman yhtenä teemana on biotalous. Teemaa koordinoi Joensuu, mutta siihen liittyviin projekteihin voivat liittyä yritykset eri puolilta maata.

  • Joensuu: Harri Välimäki, harri.valimaki(at)tiedepuisto.fi, puh. 050 379 9112.

Tampere koordinoi teemaa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Myös siihen voi liittyä biotalousteemoja, esimerkiksi puurakentaminen tai uusiutuvan energian hyödyntäminen.

  • pauli.valimaki(at)tampere.fi, puh. 040 801 6035
  • jari.jokinen(at)tredea.fi, puh. 040 806 2519