Maatalous

Maatalouden ilmastovaikutuksia syntyy energiankulutuksesta sekä tuotannon ympäristövaikutuksista. Energian säästämisen ja uusiutuvien energianlähteiden suosimisen lisäksi maaperän kunto, viljely sekä eläinten kasvattaminen tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä.

Maatalouden ilmastopäästöt ja ilmastotoimet

Maa- ja metsätalousministeriön tärkeimmät toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ruoantuotannossa:

  1. Hiilen sitominen maaperään
  2. Turvemaiden käyttöön liittyvät toimet
  3. Kasvinjalostus
  4. Kasvin- ja eläinterveys
  5. Lannankäsittely
  6. Energiatehokkuus sekä uusiutuvan energian tuotanto ja kulutus
  7. Ruokahävikin vähentäminen koko ruokajärjestelmässä
  8. Ruokavaliomuutokset kasvisvoittoisempaan suuntaan

Rahoitusmahdollisuuksia ilmastomyönteisiin investointeihin

Ilmastonmuutoksen hillintä ruoan tuotannossa ja kulutuksessa

Ruoan tuotannon ja kulutuksen ilmastotoimia Lähde: Ympäristöministeriö

Kuvituksen lähde: Ympäristöministeriö